آبزی‌پروری و محیط‌زیست
چهارشنبه 23 مرداد 1398

آبزی‌پروری و محیط‌زیست

کتاب های منتشره سالهای 73 - 93    |    837 بازدید    |    سال انتشار: 1387    |    قیمت: 30000 ریال   

خلاصه:  این کتاب تلاشی در جهت ارائه اطلاعات موجود در زمینه پیامدهای زیست محیطی توسعه آبزی‌پروری با دیدگاه کمک به ارزیابی پروژه های آینده است.

عنوان کتاب به زبان اصلی: Aquaculture and the environment
مؤلفین:‌ -تی.وی.آر پیلی-
مترجمین:‌ -دکتر مرتضی علیزاده-
دانلود کتاب:دانلود
کتاب " آبزي‌پروري و محيط زيست " از سوی دکتر مرتضي عليزاده    (عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور)، ترجمه گردیده است. همچنین ویراستاری علمی این کتاب از سوی مهندس اکرم بمانی خرانق انجام شده است که در 314 صفحه از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور منتشر شد.
این کتاب تلاشی در جهت ارائه اطلاعات موجود در زمینه پیامدهای زیست محیطی توسعه آبزی‌پروری با دیدگاه کمک به ارزیابی پروژه های آینده است. نتایج حاصل از بررسی ها تا کنون نشان داده است که پیامدهای نامطلوب آبزی پروری چنانچه به نحو صحیح و علمی سازمان یافته اند، بر محیط زیست حداقل است و بیشتر تغییرات بالقوه نامطلوب قابل برگشت بوده و می توان از آنها جلوگیری کرد یا از طریق اقدامات بهسازی آنها را کاهش داد. همچنین شامل آیین نامه های توصیه شده برای مدیریت زیست محیطی سیستم های پرورش آبزیان شامل عناصر اصلی طرح ریزی، اطلاعات، ارزیابی اثرات و اقدامات اصلاحی می باشد که از طریق ارتقاء فن آوری ها، افزایش بررسی ها و قانونمندی، تداوم می یابند. در ضمن، دستورالعمل های نحوه انتخاب محیط های آبی و ذخایری که بایستی بازسازی شوند نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code