به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، طرح تحقیقی _ ترویجی پیشگیری و کنترل عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی کشور، توسط بخش زیست فناوری و فرآوری آبزیان مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با مشارکت معاونت ترویج و انتقال یافته های موسسه و همکاری پژوهشکده میگوی کشور در استان بوشهر و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در استان هرمزگان در حال اجرا می باشد.
عارضه سرقرمزی یا Red-head در میگوها با تغییر رنگ بخش فوقانی سر (سفالوتراکس) به قرمز یا نارنجی و اتولیز هپاتوپانکراس شناخته می شود. این عارضه که پس از برداشت در میگو بروز می نماید، علی رغم اینکه هیچگونه مخاطره بهداشتی برای سلامت محصول و مصرف کنندگان در پی ندارد، در میگوهای با سر (HOSO) موجب افت کیفیت ظاهری محصول، کاهش بازارپسندی و قیمت، ضرر و زیان اقتصادی تولیدکنندگان خواهد شد.
عارضه سرقرمزی طی فرایندی پیچیده و چندعاملی اتفاق می افتد. ساختار و آماده سازی اولیه استخر، مدیریت طی مراحل مختلف پرورش به ویژه کیفیت غذا و کمیت غذا دهی، شرایط برداشت، هندلینگ و فرآوری از عواملی محسوب می گردند که زمینه های بروز این عارضه را فراهم می نمایند. پیشگیری و کنترل این عارضه در میگوهای پرورشی از جمله الویت های موسسه در سال جاری بوده و در طرح حاضر شش باب مزرعه داوطلب به مساحت 120 هکتار در استان بوشهر، همچنین دو باب مزرعه داوطلب به مساحت 60 هکتار در استان هرمزگان به صورت پایلوت تحت پوشش قرار گرفته اند.
بر اساس برنامه زمانبدی، دستاوردهای کاربردی پس از پایان طرح، در قالب دستوالعمل های ترویجی و برگزاری کارگاه های آموزشی در اختیار بهره برداران قرار خواهد گرفت. پوستر و بروشورهای اولیه نیز با استناد به تجارب و اطلاعات موجود در موسسه و بازنگری منابع اطلاعاتی ملی و بین المللی، با هدف ارائه راهکارهای پیشگیری و کنترل عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی تهیه و در قسمت تالار ترویج دانش علوم شیلاتی موسسه بارگذاری شده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code