به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان، پیرو هماهنگی به عمل آمده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری استان گلستان، رئیس مرکز مزبور به همراه معاون پژوهشی و معاون برنامه ریزی و پشتیبانی در دفتر دکتر روزبهان، رئیس سازمان میریت و برنامه ریزی استان حضور یافتند. در این جلسه ضرورت تکمیل طرح ایجاد بانک ژن زنده ماهی کپور و کلمه به منظور حفظ ذخایر این دو گونه با ارزش و کمک به پایداری شغل صیادی در منطقه، مطرح گردید و از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درخواست شد تا در خصوص تخصیص بودجه از محل منابع استانی به منظور تکمیل این طرح مساعدت لازم را به عمل آورند. در ادامه رئیس مرکزموضوع توسعه مزرعه آب شورمیگوی گمیشان را مطرح کردند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code