دوشنبه چهاردهم آبان 1397 

کمیته جذب منابع

پنجاه و هفتمین جلسه کمیته جذب منابع موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور روز شنبه 12 آبان ماه 1397 با حضور اعضاء کمیته و رئیس موسسه تشکیل شد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1334 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پنجاه و هفتمین جلسه کمیته جذب منابع موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور روز شنبه مورخ 12 آبان 1397 با حضور اعضاء کمیته و رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورتشکیل شد.
در این جلسه ضمن بررسی عملکرد درآمدزایی مراکز برلزوم ارائه برنامه درآمدزایی مراکز و پژوهشکده های تابعه موسسه در سال جاری تأکید شد. درادامه جلسه کاربرگ های دستاوردهای قابل تجاری موسسه موردبحث و بررسی قرار گرفت و مقررگردید کاربرگ های دستاوردها در بخش های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این جلسه لزوم تدوین برنامه آینده پژوهی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشورمبتنی بر اهداف سازمان شیلات ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code