دوشنبه بیست و یکم آبان 1397 

اجرای طرح توانمندسازی

اجرای طرح توانمندسازی نیروی انسانی در پرورش ماهی در قفس
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1356 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، در راستای اجرای طرح جامع توانمند سازی نیروی انسانی در پرورش ماهی در قفس، اولین دوره برنامه ریزی تولید و عرضه محصول در پرورش ماهی در قفس در تاریخ 21 و 22 آبان 97 در شهرستان تنکابن با هدف ارتقا دانش تخصصی و مهارت های فنی بهره برداران فعال در حوزه پرورش ماهی در قفس در دریای خزر برگزار می گردد. پیرو جلسه مشترک سه جانبه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، سازمان شیلات ایران و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در خرداد ماه سال جاری و محول نمودن ماموریت اجرای طرح جامع توانمند سازی نیروی انسانی در پرورش ماهی در قفس به این موسسه سند طرح توسط معاونت ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه تهیه و جهت ابلاغ و تامین اعتبار برای ریاست محترم سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ارسال و پس از اخذ دستور ریاست محترم سازمان ، در جلسه مشترک با معاون محترم ترویج سازمان مورد تصویب نهایی قرار گرفت. در راستای اجرایی نمودن ابن طرح و طی جلسات کارشناسی متعددی، اولویت ها و عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز، محل و مشخصات سایت های تیپ الگویی و کانون های یادگیری در خلیج فارس و دریای خزر، اولویت ها و عناوین رسانه ای و انتشاراتی مورد نیاز طرح، تعیین و به شرح زیر پیگیری گردید:
  1. پیگیری، برنامه ریزی و هماهنگی با معاونت آموزشی موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی و سازمان شیلات ایران جهت برگزاری اولین دوره برنامه ریزی تولید و عرضه محصول در پرورش ماهی در قفس از 6 دوره مصوب پیش بینی شده در طرح مذکور در استان مازندران و شهرستان تنکابن برای بیش از 20 بهره بردار فعال در حوزه پرورش ماهی در قفس در شمال کشور
  2. همکاری در جهت ارائه طرح فناورانه «ایجاد مزارع الگویی پرورش ماهی در قفس در شمال و جنوب کشور توسط شرکت دانش بنیان موسسه (آبزی پژوهان پیشگام) به ستاد فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با توجه به موضوع استفاده از توان شرکت های فناور محور در رفع مشکلات کنونی توسعه پرورش ماهی در قفس
  3. پیگیری تامین اعتبار و اجرای دو سایت الگویی ترویجی در شمال و جنوب کشور از دفتر توسعه همکاری های بین المللی سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی در جهت انتقال تکنولوژی جدید
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code