دوشنبه بیست و یکم آبان 1397 

جلسه کارگروه آموزش و ترویج مشترک

تشکیل جلسه کارگروه آموزش و ترویج مشترک بین مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان با اداره کل شیلات و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد استان
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1345 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان، اولین جلسه کارگروه ترویج مشترک بین مرکز مزبور با اداره کل شیلات و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی جهاد استان با حضور رئیس، معاون پژوهشی و اعضای کارگروه ترویج مرکز و نماینده ترویج اداره کل شیلات در سالن کنفرانس مرکز مزبور تشکیل گردید. ابتدا در خصوص تشکیل جلسات درهر دوهفته، انتصاب محققان معین و مروجان پهنه، پیگیری دقیق و منظم و تنظیم اساسنامه و برنامه ریزی برای هدفمند کردن کارگروه، پیگیری و ایجاد راه کارهای موثر جهت انجام طرح های ترویجی با همکاری مشترک، پیگیری جهت انتقال دستاورهای ترویجی به مروجان و بهره برداران شیلاتی در استان، ارائه راه کارهای مناسب جهت تحقق یافتن اهداف کارگروه ترویجی مشترک در عرضه شیلاتی در منطقه و استان مورد بحث قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code