یک شنبه بیست و هفنم آبان 1397 

جلسه در خصوص مزرعه تحقیقاتی

جلسه مشترک مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان با دامپزشکی استان در خصوص مزرعه تحقیقاتی مرکز در سایت میگوی گمیشان
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1309 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان، جلسه ای با حضور کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان مسائل و الزامات لازم برای بهره برداری از مزرعه تحقیقاتی میگوی مرکز مزبور در دفتر ریاست برگزار گردید. در این جلسه ضمن تشریح اهداف مورد نظر از احداث این مزرعه در کنار مزارع بخش خصوصی، یکی از اهداف آن انجام طرح ها و پروژه هایی است که در ارتباط با مشکلات مزارع پرورشی بوده و که می تواند مزرعه ای الگویی ـ تحقیقاتی و ترویجی باشد. کارشناسان اداره کل دامپزشکی نیز بر رعایت الزامات بهداشتی تولید میگو توضیحاتی ارائه کردند. در پایان این جلسه بر همکاری بیشتر دامپزشکی استان با مرکز تاکید شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code