پنجمین نشست مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در تاریخ 23 آبان ماه برگزار گردید، دکتر اکبر زمانیان، رئیس پردیس پژوهشگاه صنعت نفت، فعالیت‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های پژوهشگاه صنعت نفت را برای حاضرین تشریح کرد. دکتر علی جباری آزاد، مدیر سابق آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، دیگر سخنران این برنامه بود که برنامه یکپارچه‌سازی آزمایشگاه‌های دانشگاه فردوسی مشهد و طرح توسعه خدمات آزمایشگاهی دانشگاه را برای مدیران مراکز آزمایشگاهی کشور، ارایه داد. وی با اشاره به اینکه در دانشگاه فردوسی مشهد همانند بیشتر دانشگاه‌های کشور، تجهیزات آزمایشگاهی در دانشکده‌های مختلف قرار دارد و استفاده از خدمات آزمایشگاهی آنها در بیشتر موارد با بوروکراسی خاصی همراه بوده است، افزود: به منظور ایجاد سهولت در دسترسی متقاضیان به خدمات آزمایشگاهی این تجهیزات، از شیوه‌های مختلفی برای همراه ساختن دانشکده‌ها برای بهره‌برداری از تجهیزات در قالب شبکه‌ای داخلی و از طریق آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، استفاده شده است. مهندس مجتبی نسب، دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، ضمن ارایه آماری از وضعیت اعضا و اطلاعات ثبت شده در پایگاه اینترنتی شبکه آزمایشگاهی، فعالیت‌ها و خدمات جدید شبکه را که در سال 97 ارایه شده است را معرفی کرد. به گفته مهندس مجتبی نسب، بیش از 38 درصد اعضای شبکه را بخش خصوصی و در حدود 34درصد اعضای شبکه را مراکز تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌دهند و مابقی اعضا از مراکز سایر سازمان‌ها و زیرمجموعه دیگر وزارتخانه‌ها هستند.در بخش پایانی گردهم‌آیی مدیران مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی، دکتر اسدی فرد، مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، به همراه دکتر جباری آزاد، در قالب پرسش و پاسخ، به سوالات مدیران پاسخ دادند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code