به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور- چابهار و براساس هماهنگی های انجام شده با مرکز تحقیقات آموزش وترویج جهاد کشاورزی شهرستان چابهارو با حضور بهره برداران، کارشناسان شیلات استان سیستان و بلوچستان،همکاران مرکز تحقیقات شیلات و رئیس و دبیراجرایی خانه کشاورز استان سیستان و بلوچستان درتاریخ 19 آذر ماه ، درسالن جلسات اداره کل شیلات برگزارگردید. مدرس دوره ، آقای دکترحسینی، رییس محترم مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور- چابهار در قالب پاور پوینت سه روش صید آبزیان با قلاب را دراین دوره آموزشی ارائه دادند:
1) صید به روش رشته قلاب طویل (Long Line)
2) صید به وسیله قلاب دستی(Pole and Line)
3) صید به وسیله قلاب دستی (Hand Line)
سه روش صید با قلاب ارائه شده دراین دوره آموزشی، از روش های مهم در صید آبزیان، بویژه تون ماهیان، می باشند. تون ماهیان صید شده توسط صیادان استان سیستان و بلوچستان، بیش از 70درصد صید کل تون ماهیان کشور را به خود اختصاص می دهند. بنابراین، لزوم آموزش روش های جدید صید با هدف صید تازه و انجام عمل آوری ماهیان صید شده بر روی شناورهای صیادی به منظورایجاد ارزش افزوده از اهداف اصلی استفاده ازاین روش صید می باشد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code