به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر پورکاظمی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور روز چهارشنبه 21 آذر 1397 از مرکز فوق بازدید نمودند. ایشان از سایت در حال ساخت ماهی آزاد دریای خزر، سالن پرورش بچه ماهیان طرح کلان (SPF)، سایت پرورش ماهی آزاد دریای خزر و آزمایشگاه‌ها بازدید و نکات و پیشنهادهای ارزنده‌ای را جهت اجرای هر چه بهتر طرح‌های پژوهشی و عمرانی مرکز مطرح نمودند در ادامه ایشان در جلسه‌ای با حضور مسئولین بخش‌های تخصصی و محققین بر پیگیری و انجام تعهدات سال 97 این مرکز، شامل بانک ژن ماهی آزاد دریای خزر و تولید 100 هزار عدد ماهی آزاد دریای خزر (100 گرم) در سال 1398 جهت پشتیبانی از قفس‌های مستقر در دریای خزر تأکید نمودند.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code