شنبه یکم دی 1397 

شکل گیری کارگروه ترویج

شکل گیری کارگروه ترویج در پژوهشکده ها و مراکز تابعه موسسه
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1443 مرتبه | 0 نظر
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، کارگروه ترویج و انتقال یافته های علمی در مراکز و پژوهشکده ها شروع به کار نمود. در حاشیه شانزدهمین جلسه کارگروه ترویج موسسه، خانم مهندس باشتی، مسئول گروه ترویج درخصوص تشکیل این کارگروه اظهار نمودند، کارگروه ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه از سال 96 فعالیت خود را آغاز نموده است و در سال 97 با تدوین آیین نامه و ابلاغ احکام اعضاء و تشکیل 26 جلسه به کار خود ادامه می دهد. ایشان ذکر نمودند در جهت تسریع در اجرای فعالیت های ترویج و بر مبنای مصوبات دومین جلسه کمیته ترویج موسسه مورخ 24 مرداد 97، آیین نامه تشکیل کارگروه ترویج و انتقال یافته های علمی در مراکز و پژوهشکده ها، توسط ریاست محترم موسسه ابلاغ گردید که در این آیین نامه بر الزام حضور نمایندگان بخش اجرا، ترویج و اتحادیه های استانی به عنوان عضو دائم تاکید گردیده است .همچنین تا پایان آذرماه سال جاری 28 جلسه کارگروه ترویج در ستاد و مراکز تشکیل گردیده است. ایشان در خصوص فعالیت رابطین ترویج در پژوهشکده ها و مراکز اظهار نمودند که 11 رابط ترویج فعال در مراکز و پژوهشکده های تابعه موسسه، به عنوان دبیر کارگروه ترویج، ضمن پیگیری تعهدات ترویجی ابلاغ شده و ارتباط مستمر با گروه ترویج موسسه، مصوبات کارگروه ترویج آن پژوهشکده و مرکز را پیگیری می نمایند. اهم وظائف کارگروه ترویج و انتقال یافته های علمی در پژوهشکده ها و مراکز به شرح زیر می باشد:
 1. احصاء مشکلات اتحادیه های تولیدی آبزیان و طرح در کارگروه و ارائه راهکار
 2. بررسی پروژه های تحقیقاتی کاربردی خاتمه یافته و پیشنهاد در قالب طرح تحقیقی –ترویجی و طرحهای ترویجی خاص و سایت های الگویی
 3. ارزیابی و نظارت بر پیشرفت طرحهای ترویجی و سایت های الگویی
 4. ارزیابی یافته های ترویجی استخراج شده از پروژه های تحقیقاتی کاربردی
 5. بررسی عناوین یافته های ترویجی کاربردی جهت برگزاری برنامه روز مزرعه و هفته انتقال یافته
 6. برنامه ریزی جهت حضور کارشناسان پهنه در برنامه روز مزرعه و انتقال یافته
 7. بررسی عملکرد محققین معین در آموزش کارشناسان پهنه و انتقال یافته های تحقیقاتی به بهره برداران
 8. برگزاری دوره های و کارگاه های آموزشی- ترویجی موردنیاز بهره برداران و کارشناسان
 9. احصاء عناوین انتشارات ترویجی موردنیاز بخش اجرا و اتحادیه ها
 10. بررسی و داوری مقدماتی رسانه های نوشتاری و الکترونیکی ترویجی محققان
 11. برنامه ریزی جهت تقویت تالار ترویج
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code