به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، در مراسم نوزدهمین گرامیداشت هفته ملی پژوهش و فناوری از شش تن ازهمکاران برگزیده تحقیقاتی وپشتیبانی پژوهشکده تقدیر بعمل آمد.
دراین جلسه ، رئیس پژوهشکده ، از تلاش وهمدلی کلیه همکاران درانجام فعالیت های پژوهشکده و برگزاری وزین دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور صمیمانه تشکر و قدردانی نمود. در پایان به برگزیدگان لوح تقدیر به همراه جایزه اهداء گردید. همچنین ازسه همکار بازنشسته این پژوهشکده نیزبا اهداء لوح تقدیر به همراه جایزه تقدیر بعمل آمد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code