به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ، نمایشگاه پژوهش و فناوری استان در هفته پژوهش از روز یکشنبه مورخ 25 لغایت 28 آذر در دانشگاه مازندران – بابلسر برگزار گردید. پژوهشکده در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای پژوهشی خود را در زمینه مولد سازی میگو و فرآورده های آبزیان و بانک ژن زنده سس ، ماش ماهی و ... معرفی نمود. در روز اول نمایشگاه بسیاری از مسئولین استانی از غرفه پژوهشکده بازدید نمودند .
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code