به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، نشست ارائه دستاوردهای موسسه در راستای کاهش عارضه سرقرمزی به میزبانی رئیس مرکز ملی مطالعات کشاورزی، آب اتاق ایران، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی، مهندس شریعتمدار و با حضور مهندس سعیدی، مشاور محترم وزیر جهاد کشاورزی، مهندس کشاورز، معاون محترم امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی، دکتر پورکاظمی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دکتر حسین زاده، معاون ترویج موسسه، دکتر خدایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان و تجارت آبزیان ایران، مهندس معدنی، مدیرکل دفتر میگو سازمان شیلات ایران و تعدادی از کارشناسان، نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه پرورش دهندگان میگو تشکیل گردید. در این نشست ضمن ارائه آخرین دستاوردهای موسسه در خصوص کاهش عارضه سرقرمزی توسط رئیس موسسه، مجریان طرح های ترویجی (پیشگیری و کنترل عارضه سرقرمزی در میگوهای پرورشی) در دو استان بوشهر و هرمزگان به ارائه گزارش در خصوص نتایج و دستاوردها ترویجی و پژوهشی پرداختند. در این نشست پس از بحث و تبادل نظر، مهندس شریعتمدار، ضمن ابراز رضایت و قدردانی از اقدامات انجام گرفته توسط موسسه مزبور، اعلام نمودند که لازم است اتحادیه صادرکنندگان و تجارت آبزیان ایران، در خواست مشخص خود را از اتاق بازرگانی و سایر دستگاه های مرتبط شامل سازمان شیلات ایران، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، به صورت روشن و مشخص اعلام نمایند تا در جلسه دیگری موارد بررسی گردد. در پایان این نشست، گزارش دو طرح ترویجی خاتمه یافته درخصوص عارضه سرقرمزی و اقلام ترویجی مرتبط (پوستر، بروشور، فیلم آموزشی- ترویجی) در اختیار مدیران و بهره برداران حاضر در جلسه قرار گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code