به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، گردهمایی تخصصی بخش بهداشت و بیماری های آبزیان موسسه با حضور معاون پژوهش و فناوری موسسه، مدیران و کارشناسان بخش بهداشت و بیماری های آبزیان از ستاد موسسه، مدیر اطلاعات و ارتباطات علمی موسسه و نمایندگان بخش از پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی تابعه موسسه، در سالن جلسات موسسه مزبور برگزار گردید. هدف از این گردهمایی بررسی فعالیت ها و عملکرد پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی تابعه موسسه در زمینه بهداشت و بیماری های آبزیان و طرح مباحث ضروری در زمینه فعالیت های حال و آینده بود.در این گردهمایی گزارشی در خصوص محورهای ذیل توسط هر پژوهشکده/ مرکز ارائه شد:
دستاوردهای مرتبط با بهداشت و بیماری های آبزیان در پژوهشکده/ مرکز طی ۱۰ سال اخیر.عملکرد فعالیت های پژوهشکده/ مرکز در ارتباط با بهداشت و بیماری های آبزیان طی ۱۰ ماهه گذشته ( مشتمل بر پروژه ها، طرح های تحقیقاتی و ترویجی، مقالات، انتشارات، دستاوردهای تجاری، فعالیت های در آمد زایی، آموزشی و ترویجی ).کمبود ها و مشکلات موجود در زمینه فعالیت های مرتبط با بهداشت و بیماری های آبزیان پژوهشکده/ مرکز ( اعم از ساختاری ، اعتباری ، پرسنلی و تجهیزاتی).اعلام برنامه های آینده و پیشنهادات کاری جهت ارتقای کمیت و کیفیت فعالیت ها.
مهمترین مباحث مطرح شده شامل ضرورت توسعه همکاری ها و تعامل با اتحادیه ها و سازمان های اجرایی از جمله سازمان دامپزشکی کشور و سازمان شیلات ایران، عضویت در کمیته های مشورتی و علمی- فنی سازمان های مذکور به منظور افزایش اثر بخشی همکاری های بین سازمانی، تلاش مضاعف جهت تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی از پروژه ها و ترویج آن، گسترش تحقیقات در خصوص تولید واکسن و کیت های تشخیصی بیماریهای آبزیان، برگزاری مرتب گردهمایی های تخصصی سالیانه بخش بهداشت و بیماری های آبزیان، ادامه پروژه های شاخص انجام شده سال جاری، مهمترین اولویت های کاری منتخب در سال آتی، برآورد و تامین نیاز های تجهیزاتی، پرسنلی و فضاهای آزمایشگاهی پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی تابعه موسسه، موارد مرتبط با بحرانهای ناشی از تغییرات اقلیمی و بهره وری آب، تلفات و بیماری های تهدید کننده نوپدید و باز پدید در صنعت آبزی پروری، توجه به ساماندهی و تقویت بنیه علمی، تخصصی و امکانات برخی پژوهشکده ها و مراکز در خصوص تحقیقات بهداشت و بیماری های آبزیان، توسعه تحقیقات کاربردی و تولید آزمایشگاهی پروبیوتیک ها و مواد دوستدار محیط زیست جهت معرفی به صنعت تکثیر و پرورش آبزیان، تحقیقات تکمیلی درجهت تهیه محصول نهایی از گیاهان دارویی و جلبکهای دریایی محرک سیستم ایمنی و پیشگیری کننده از بروز بیماریهای آبزیان، تلاش برای رفع مشکلات صنعت تولید و فرآوری میگو وماهی بود.در پایان نظرات همکاران ستادی، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به موسسه ارائه و جمع بندی نهایی توسط رئیس محترم بخش بهداشت و بیماری های آبزیان انجام گرفت.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code