به گزارش روابط عمومی پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی_ گیلان، نشست بررسی روند فعالیت های ترویجی با حضور دکتر حسین زاده، معاون ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید. در این جلسه مباحثی در خصوص وظایف محققین معین، تعاریف و مفاهیم رسانه های ترویجی، استاندارد رسانه های ترویجی، جدول تقسیم بندی رسانه ها، روش های ترویجی و نحوه ثبت اختراع ارائه گردید و شرکت کنندگان با نحوه ی ثبت پروژه های ترویجی در سامانه سمپات آشنا شدند در آخر نیز پرسش های متعددی در زمینه های ترویجی توسط شرکت کنندگان مطرح شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code