به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور_ بوشهر، آقایان دکتر سروری، جانشین رئیس ستاد زیست فناوری، دکتر طهوری، رئیس گروه پژوهش و زیرساخت، دکتر لطیفی، خانم مهندس صابری و آقای دکتر صعودی، رئیس، دبیر و عضو گروه محیط زیست ستاد زیست فنآوری ریاست جمهوری، از مرکز ملی تولید میگوی عاری از بیماری خلیج فارس بازدید نمودند. در این بازدید دکتر قوام پور، سرپرست بخش آبزی پروری پژوهشکده ضمن همراهی بازدیدکنندگان از فعالیت های تحقیقاتی انجام گرفته در این مرکز و نیز اهمیت و اهداف پروژه های جاری به ویژه مولد سازی و اصلاح نژاد توضیحات لازم را به بازدید کنندگان ارائه نمود.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code