به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، آخرین جلسه کمیته علمی فنی موسسه در تاریخ 25/12/1397 در سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی تشکیل شد .
در طی سال 1397 ، تعداد 43 جلسه تشکیل شد که در مجموع 350 مصوبه داشت. تصویب طرح ها و پروژه ها بر اساس تعهدات ستاد و مراکز در جهت تنوع گونه ای ، تولید محصولات فناورانه با ارزش افزوده ، پایش ذخایر آبزیان در آبهای سرزمینی در شمال و جنوب کشور با تاکید بر داده های اکولوژیک، شروع عملیات طرح اصلاح نژاد کپور معمولی و تولید کیت و واکسن بیماری های آبزیان از جمله اقدامات جلسات کمیته علمی فنی بود. از جمله طرح ها و پروژه های مصوب نیز می توان به تولید پایلوت پرورش صدف خوراکی ، بیوتکنیک تکثیر و پرورش ماهیان سوف و آزاد دریای خزر، تشکیل گله های مولدین سوکلا ، سی بس ، سس و ماش ماهی، کپور و کلمه ،تولید محصولات فناورانه با ارزش افزوده از جلبک ، استفاده از آب های غیر متعارف به جهت آبزی پروری ، تولید کیت بیماری VHS ، تولید واکسن پرسینیوزیس و ارزیابی ذخایر ماهیان ماهیان استخوانی در دریای خزر و ارزیابی ذخایر کفزیان با تاکید بر داده های اکولوژیک در خلیج فارس و دریای عمان اشاره کرد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code