عرضه و تحويل مولدين میگوی سالم و به‎گزيني میگوی سفید غربی به مراكز تكثير و پرورش ميگو آغاز شد. اين طرح طی قرارداد همکاری پژوهشی بین شرکت دانش بنیان آبزی پژوهان پیشگام و پژوهشکده میگوی کشور، با حمایت موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و توسط همکاران متخصص اصلاح نژاد و آبزی‌پروری در مرکز ملی تولید میگوی عاری از بیماری‎های خاص در بوشهر اجرا شده است.
برنامه تولید، شامل تکثیر و تولید ۳۰ هزار پست لارو از دو جمعیت برای دستیابی به ۴ هزار جفت مولد سالم و به‌گزین شده است.
اين مولدين با استفاده از ذخائر ژنتیک متفاوت میگوی وانامی و بکارگیری دانش و در شرایط کاملا ایزوله و با استفاده از رژیم غذایی استاندارد و ایمنی زیستی کامل تولید شده و گواهی سلامت دامپزشکی اخذ نموده است.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code