به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر_ ساری، دکتر خون میرزایی، رئیس سازمان شیلات ایران و هیات همراه از مرکز تکثیر و بازسازی ذخائر آبزیان شهید رجایی ساری بازدید نمودند. که مدیر کل و معاونین اداره کل شیلات مازندران، رئیس و معاون پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نیز حضور داشتند. ابتدا دکتر پناهی، شرح وظایف، فعالیت های جاری و آتی همچنین مشکلات پیش رو را بازگو نمود. در ادامه مهندس محمدزاده، مدیر کل شیلات مازندران مهمترین فعالیت های مرکز شامل تکثیر مصنوعی ماهی سفید و خاویاری را با جزئیات بیشتر مطرح نمودند سپس دکتر نصراله زاده فعالیت های مشترک فی ما بین پژوهشکده و اداره کل شیلات مازندران را تشریح و در خصوص طرح های ٥٠:٥٠ درصد را با اداره كل مطرح و تاكيد كردند. دکتر خون میرزایی در بیانات خود، نقش مشارکت بخش های مختلف اعم از دولتی و خصوصی را مورد تاکید قرار دادند. در آخر از استخرهای ذخیره و آبگیری شده مرکز بازدید شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code