دوره آموزشی- ترویجی با عنوان " مدیریت پایدار منابع ماهیگیری، اصول و روش ها " در روز دوشنبه دوم تیرماه 1398 با حضور بیش از 70 نفر از همکاران موسسه، پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی، همکاران سازمان شیلات تهران و مراکز، و تعدادی از همکاران مراکز جهاد استان، توسط دکتر سیدامین الله تقوی مطلق، عضو هیأت علمی موسسه، از طریق سامانه وبینار برگزار  گردید.
دراین دوره آموزشی- ترویجی کلیاتی از موضوعات ارزیابی ذخایر، شاخص ها و نقاط مرجع، سیستم ها و اجزاء ماهیگیری ، اهداف مدیریت ماهیگیری، رویکرد زیست بومی در مدیریت ماهیگیری، اطلاعات و داده های مورد نیاز در سیاست گذاری، اجرای مدیریت ماهیگیری و همچنین انواع مدیریت های ماهیگیری با تأکید بر ایجاد حق بهره برداری بعنوان ابزار موثری برای مدیریت ماهیگیری به شرکت کنندگان ارائه شد.
انصراف از پاسخ به کاربر
 
نظرات کاربران پیرامون این مطلب
code