رسانه های ترویجی / جلبک

دستورالعمل کشت ریزجلبک
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - شنبه سیزدهم اسفند 1401 

دستورالعمل کشت ریزجلبک

دستورالعمل کشت ریزجلبک
نویسنده: رودابه روفچایی، امید ایمنی تملی         بازدید: 206 مرتبه
پوستر: کاربرد ریزجلبک ها در سوخت زیستی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - شنبه سیزدهم اسفند 1401 

پوستر: کاربرد ریزجلبک ها در سوخت زیستی

پوستر: کاربرد ریزجلبک ها در سوخت زیستی
نویسنده: رودابه روفچایی، امید ایمنی تملی         بازدید: 242 مرتبه
پوستر:  جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه نئور در استان اردبیل
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - شنبه سیزدهم اسفند 1401 

پوستر: جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه نئور در استان اردبیل

پوستر: جوامع فیتو پلانکتونی اثر گذار در تولیدات اولیه دریاچه نئور در استان اردبیل
نویسنده: سپیده خطیب حقیقی         بازدید: 313 مرتبه
معرفی ماکروجلبک دریایی سبز در سایت پرورش میگوی گمیشان  Cladophoropsis membranacea (Hofman Bang ex C. Agardh) Børgesen
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - دوشنبه بیست و هشتم بهمن 1398 

معرفی ماکروجلبک دریایی سبز در سایت پرورش میگوی گمیشان Cladophoropsis membranacea (Hofman Bang ex C. Agardh) Børgesen

معرفی ماکروجلبک دریایی سبز در سایت پرورش میگوی گمیشان Cladophoropsis membranacea (Hofman Bang ex C. Agardh) Børgesen
نویسنده: بایرام محمد قرنجیک ،نعیمه کسلخه، طاهر پورصوفی، عبدالله حق‌پناه         بازدید: 1131 مرتبه
آشنایی و راههای پیشگیری از امکان گسترش علف دریایی Ruppia maritima در استخرهای پرورش میگوی گمیشان
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - یک شنبه سیزدهم بهمن 1398 

آشنایی و راههای پیشگیری از امکان گسترش علف دریایی Ruppia maritima در استخرهای پرورش میگوی گمیشان

آشنایی و راههای پیشگیری از امکان گسترش علف دریایی Ruppia maritima در استخرهای پرورش میگوی گمیشان
نویسنده: بایرام محمد قرنجیک،نعیمه کسلخه، عبدالله حق‌پناه، طاهر پور‌صوفی         بازدید: 1250 مرتبه
پوستر پایش کشند قرمز
پژوهشکده اکولوژي خليج فارس و درياي عمان - دوشنبه پانزدهم بهمن 1397 

پوستر پایش کشند قرمز

پوستر پایش کشند قرمز
نویسنده: غلامعلی اکبرزاده -فرشته سراجی - محمدرضا صادقی         بازدید: 1342 مرتبه
12