رسانه های ترویجی / تغذیه ماهی و میگو

پوستر: شناسایی بیوشیمیایی وملکولی پروبیوتیکهای دستگاه گوارش ماهی سوف سفید( Sander lucioperca ) و ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی آنها
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه پانزدهم اسفند 1401 

پوستر: شناسایی بیوشیمیایی وملکولی پروبیوتیکهای دستگاه گوارش ماهی سوف سفید( Sander lucioperca ) و ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی آنها

پوستر: شناسایی بیوشیمیایی وملکولی پروبیوتیکهای دستگاه گوارش ماهی سوف سفید( Sander lucioperca ) و ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی آنها
نویسنده: منیره فئید         بازدید: 228 مرتبه
بیولوژی و اهمیت غذایی گاماروس در آبزی پروری
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1400 

بیولوژی و اهمیت غذایی گاماروس در آبزی پروری

بیولوژی و اهمیت غذایی گاماروس در آبزی پروری
نویسنده: اسماعیل کاظمی، رقیه محمودی، سید عبدالحمید حسینی، محمدمیثم صالحی اردکانی و سجاد نظری         بازدید: 586 مرتبه
اولین خط دفاعی در آبزیان (ایمنی ذاتی)
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - سه شنبه بیست و هشتم بهمن 1399 

اولین خط دفاعی در آبزیان (ایمنی ذاتی)

اولین خط دفاعی در آبزیان (ایمنی ذاتی)
نویسنده: رودابه روفچایی         بازدید: 844 مرتبه
محرکهای تغذیه ای آبزیان
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - سه شنبه بیست و هشتم بهمن 1399 

محرکهای تغذیه ای آبزیان

محرکهای تغذیه ای آبزیان
نویسنده: رودابه روفچایی         بازدید: 833 مرتبه
دافنی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه بیست و ششم بهمن 1399 

دافنی

دافنی
نویسنده: رودابه روفچایی         بازدید: 870 مرتبه
کاربرد تورین در جیره آبزیان
مرکز تحقيقات ذخاير آبزيان آبهاي داخلي-گرگان - چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1397 

کاربرد تورین در جیره آبزیان

کاربرد تورین در جیره آبزیان
نویسنده: سید مرتضی حسینی         بازدید: 1390 مرتبه
بررسی استفاده ازعصاره پونتو گاماروس  در افزایش مطبوعیت جیره غذایی ماهی کلمه خزری
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - شنبه بیست و دوم دی 1397 

بررسی استفاده ازعصاره پونتو گاماروس در افزایش مطبوعیت جیره غذایی ماهی کلمه خزری

بررسی استفاده ازعصاره پونتو گاماروس در افزایش مطبوعیت جیره غذایی ماهی کلمه خزری
نویسنده: رودابه روفچایی         بازدید: 1418 مرتبه
1