رسانه های ترویجی / دوره های مجازی (وبینار)

آشنایی با رسانه های ترویجی
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1398 

آشنایی با رسانه های ترویجی

آشنایی با رسانه های ترویجی
نویسنده: علی رضا سید اسحقی         بازدید: 171 مرتبه
نحوه نگارش متون ترویجی
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1398 

نحوه نگارش متون ترویجی

نحوه نگارش متون ترویجی
نویسنده: علی رضا سید اسحقی         بازدید: 201 مرتبه
1