رسانه های ترویجی / دوره های مجازی (وبینار)

اسلایدویژن:تکثیروپرورش انبوه (Mass Culture) دافنی ماگنا (Daphnia magna) جهت تغذیه لارو ماهیان
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه چهاردهم اسفند 1401 

اسلایدویژن:تکثیروپرورش انبوه (Mass Culture) دافنی ماگنا (Daphnia magna) جهت تغذیه لارو ماهیان

اسلایدویژن:تکثیروپرورش انبوه (Mass Culture) دافنی ماگنا (Daphnia magna) جهت تغذیه لارو ماهیان
نویسنده: سیدمحمد صلواتیان         بازدید: 323 مرتبه
اسلاید ویژن: معرفی زئوپلانکتون ها و کاربرد تغذیه ای برخی از آنها در صنعت آبزی پروری
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه چهاردهم اسفند 1401 

اسلاید ویژن: معرفی زئوپلانکتون ها و کاربرد تغذیه ای برخی از آنها در صنعت آبزی پروری

اسلاید ویژن: معرفی زئوپلانکتون ها و کاربرد تغذیه ای برخی از آنها در صنعت آبزی پروری
نویسنده: سیدمحمد صلواتیان         بازدید: 314 مرتبه
1