بازنگری رده بندی و ثبت فهرست نهایی گونه های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز
سه شنبه نوزدهم آبان 1394 

بازنگری رده بندی و ثبت فهرست نهایی گونه های ماهیان خلیج فارس و تنگه هرمز

بر اساس مطالعات و پژوهش های انجام گرفته از سوی دکتر فریدون عوفی (پژوهشگر و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور) با همکاری کارشناسان ایرانی و محققان و صاحب نظران بین المللی، فهرست نهایی و تایید شده گونه های ماهیان خلیج فارس (و تنگه هرمز) اعلام...
مقالات | بازدید: 2940 مرتبه | 0 نظر
آبزی پروری مسئولانه
چهارشنبه ششم آبان 1394 

آبزی پروری مسئولانه

جلسه سخنرانی علمی جناب آقای دکتر حافظیه روز دوشنبه مورخ 1394/8/11 ساعت 14 الی 15 در محل سالن اجتماعات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 2602 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه سخنرانی علمی آقای مهندس کامیار غرا
سه شنبه بیست و هشتم مهر 1394 

برگزاری جلسه سخنرانی علمی آقای مهندس کامیار غرا

جلسه سخنرانی علمی با موضوع" تحلیل عدم قطعیت ها و آنالیز ریسک و خطر پذیری" روز دوشنبه مورخ 1394/7/27 ساعت 14 الی 15 در محل سالن جلسات موسسه برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 2774 مرتبه | 0 نظر
بررسی اثرات گرد غبار بر ساختار جوامع فیتو پلانکتونی در محدوده آبهای ایرانی خلیج فارس
چهارشنبه پانزدهم مهر 1394 

بررسی اثرات گرد غبار بر ساختار جوامع فیتو پلانکتونی در محدوده آبهای ایرانی خلیج فارس

سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر مهناز ربانیها، روز دوشنبه مورخ 1394/7/13 در محل سالن اجتماعات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 2904 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه سخنرانی علمی تحت عنوان اثرات ماهیگیری بر گونه های هدف ، گونه های غیر هدف و اکو سیستم
چهارشنبه هجدهم شهریور 1394 

برگزاری جلسه سخنرانی علمی تحت عنوان اثرات ماهیگیری بر گونه های هدف ، گونه های غیر هدف و اکو سیستم

جلسه سخنرانی علمی جناب آقای دکتر فرهاد کیمرام ، روز دوشنبه 1394/6/9 ساعت 14 الی 15/30 در سالن کنفرانس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید.
مقالات | بازدید: 2172 مرتبه | 0 نظر
بررسی روابط اکولوژیک برخی از ماهیان کفزی خلیج فارس با رویکرد مدیریت ماهیگیری مبتنی بر اکوسیستم
شنبه ششم تیر 1394 

بررسی روابط اکولوژیک برخی از ماهیان کفزی خلیج فارس با رویکرد مدیریت ماهیگیری مبتنی بر اکوسیستم

جلسه سخنرانی علمی سرکار خانم دکتر آرزو وهاب نژاد، روز دوشنبه مورخ 1394/3/18 ساعت 14 الی 15/30 در محل سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار شد.
مقالات | بازدید: 2696 مرتبه | 0 نظر
12345