تولید میگوی  SPF در ایران
چهارشنبه سیزدهم اسفند 1393 

تولید میگوی SPF در ایران

دکتر محمد افشارنسب – عضو هیئت علمی و رییس گروه سخت پوستان و سایر آبزیان موسسه
مقالات | بازدید: 3085 مرتبه | 0 نظر
تولید میگوی SPF در ایران
شنبه نهم اسفند 1393 

تولید میگوی SPF در ایران

ارائه دهنده: جناب آقای دکتر محمد افشارنسب (عضو هیئت علمی و مدیر گروه سخت پوستان و سایر آبزیان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور )
مقالات | بازدید: 1497 مرتبه | 0 نظر
بررسی علل کاهش آب دریاچه ارومیه و ارائه راه حل های مناسب جهت بهبود وضع موجود
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 

بررسی علل کاهش آب دریاچه ارومیه و ارائه راه حل های مناسب جهت بهبود وضع موجود

جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر محمود رامین (عضو هیئت علمی و مدیر گروه آبهای داخلی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ) روز دوشنبه مورخ 24/9/93 ساعت 14 الی 15 در سالن کنفرانس موسسه برگزار شد.
مقالات | بازدید: 2783 مرتبه | 0 نظر
اصول و ضوابط تولید محصولات ارگانیک در آبزی پروری
دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393 

اصول و ضوابط تولید محصولات ارگانیک در آبزی پروری

جلسه سخنرانی جناب آقای دکتر منصور شریفیان (عضو هیئت علمی و مدیر گروه تکثیر و پرورش ماهی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ) روز دوشنبه مورخ 17/9/93 ساعت 14 الی 15 در سالن کنفرانس موسسه برگزار شد.
مقالات | بازدید: 3098 مرتبه | 0 نظر
12345