بازدید از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان
دوشنبه شانزدهم خرداد 1401 

بازدید از پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان

مسئولین سازمان امور اداری و استخدامی کشور به اتفاق معاون توسعه منابع انسانی و مدير كل اداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مركز ملی فرآوری آبزيان، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی كشور و کشتی گیلان بازديد کردند.
اخبار مهم سایت | بازدید: 226 مرتبه | 0 نظر
بازدید تحقیقاتی محقق مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور از CIIMAR وابسته به دانشگاه پورتو کشور پرتغال
دوشنبه شانزدهم خرداد 1401 

بازدید تحقیقاتی محقق مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور از CIIMAR وابسته به دانشگاه پورتو کشور پرتغال

دکتر سلمان ملک پور کلبادی نژاد، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشو_ تنکابن موفق به دریافت گرنت از برنامه تحقیقات و نوآوری افق اتحادیه اروپا در قالب پروژه ASSEMBLE Plus گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 230 مرتبه | 0 نظر
جلسه محققین معین جهت طرح یاوران تولید
چهارشنبه یازدهم خرداد 1401 

جلسه محققین معین جهت طرح یاوران تولید

جلسه محققین معین جهت طرح یاوران تولید در مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی_ گرگان برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 242 مرتبه | 0 نظر
همكاری های مشترک انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
چهارشنبه یازدهم خرداد 1401 

همكاری های مشترک انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

توسعه همكاری های مشترک انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری با اداره كل شیلات گیلان در زمینه انتقال دانش فنی به بخش های خصوصی و رهاسازی بچه ماهیان خاویاری
اخبار مهم سایت | بازدید: 205 مرتبه | 0 نظر
اولین جلسه كمیته پژوهش
سه شنبه دهم خرداد 1401 

اولین جلسه كمیته پژوهش

برگزاری اولین جلسه كمیته پژوهش مشترک مراكز تحقیقاتی شیلاتی گیلان با اداره كل شیلات استان
اخبار مهم سایت | بازدید: 302 مرتبه | 0 نظر
دوره آموزشی ترویجی
سه شنبه دهم خرداد 1401 

دوره آموزشی ترویجی

برگزاری دوره آموزشی ترویجی تحت عنوان "مدیریت بهینه تغذیه ماهیان خاویاری و نقش آن در توسعه پایدار آبزی پروری" توسط پژوهشگر انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
اخبار مهم سایت | بازدید: 249 مرتبه | 0 نظر
برگزاری سخنرانی علمی
دوشنبه نهم خرداد 1401 

برگزاری سخنرانی علمی

سخنرانی علمی با عنوان " نقش آمفی پوداهادر بازچرخه گیاهان آبزی بومی و مهاجم موجود در تالاب انزلی" توسط دکتر سجاد فراهانی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور_ گیلان برگزار گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 290 مرتبه | 0 نظر
برگزاری کارگاه آموزشی
یک شنبه هشتم خرداد 1401 

برگزاری کارگاه آموزشی

كارگاه آموزشی اقتصاد و دانش بنیان در انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 308 مرتبه | 0 نظر
انتقال تخم چشم زده شناسنامه دار ماهی قزل آلای رنگین کمان با سلامت بالا به مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور_ تنکابن
یک شنبه هشتم خرداد 1401 

انتقال تخم چشم زده شناسنامه دار ماهی قزل آلای رنگین کمان با سلامت بالا به مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور_ تنکابن

در راستای اجرای طرح کلان تولید انبوه قزل آلای رنگین کمان عاری از عوامل بیماری زای خاص (SPF) تعداد 18920 عدد تخم چشم زده از خانواده های این طرح به مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور_ تنکابن منتقل گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 306 مرتبه | 0 نظر
جلسه با دستگاه های اجرایی و نمایندگان آبزی پروری استان آذربایجان غربی
شنبه هفنم خرداد 1401 

جلسه با دستگاه های اجرایی و نمایندگان آبزی پروری استان آذربایجان غربی

جلسه دستگاه های اجرایی و مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با نمایندگان آبزی پروری جهت احصاء مشکلات و چالش های تولید کنندگان آبزیان استان آذربایجان غربی برگزار گردید.
اخبار مهم سایت | بازدید: 227 مرتبه | 0 نظر
شرکت در جلسه کمیته پژوهشی اداره کل شیلات گیلان
شنبه هفنم خرداد 1401 

شرکت در جلسه کمیته پژوهشی اداره کل شیلات گیلان

جلسه ای در خصوص نیازهای شیلاتی استان گیلان با حضور رئيس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و دیگر اعضا در اداره کل شیلات گیلان برگزار شد.
اخبار مهم سایت | بازدید: 194 مرتبه | 0 نظر