نشست با سازمان دامپزشکی کشور
چهارشنبه سی ام خرداد 1397 

نشست با سازمان دامپزشکی کشور

نشست هماهنگی و همکاری های مشترک تحقیقاتی موسسه با سازمان دامپزشکی کشور
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1003 مرتبه | 0 نظر
کارگاه آموزشی
سه شنبه بیست و نهم خرداد 1397 

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی مدیریت فناوری و تأسیس شرکت های دانش بنیان برگزار شد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1021 مرتبه | 0 نظر
 جلسه تدوین برنامه عملیاتی ترویج
سه شنبه بیست و نهم خرداد 1397 

جلسه تدوین برنامه عملیاتی ترویج

جلسه تدوین برنامه عملیاتی ترویج موسسه و تعیین تعهدات ترویجی مراکز و پژوهشکده های تابعه با حضور روسای مراکز و پژوهشکده ها برگزار گردید
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1037 مرتبه | 0 نظر
شرکت در کارگاه آموزشی
چهارشنبه بیست و سوم خرداد 1397 

شرکت در کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی بررسی وضعیت زباله ها در اقیانوس ها به مناسبت روز جهانی اقیانوس ها هشتم ژوئن 18 خرداد 1397 برگزار شد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1019 مرتبه | 0 نظر
کارگاه آموزشی
سه شنبه بیست و دوم خرداد 1397 

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی تدوین برنامه راهبردی مدیریت و پشتیبانی برگزار شد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1016 مرتبه | 0 نظر
برگزاری کارگاه آموزشی
شنبه دوازدهم خرداد 1397 

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی نحوه ایجاد زیرساخت های سیستم اصلاح نژاد ماهی قزل آلا برگزار شد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1051 مرتبه | 0 نظر
فعالیت های انجمن HSA
چهارشنبه نهم خرداد 1397 

فعالیت های انجمن HSA

جلسه نحوه نگارش پروپوزال برای انجمن Humane Slaughter Association برگزار گردید
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1042 مرتبه | 0 نظر
کمیته ترویج و انتقال یافته ها
سه شنبه هشتم خرداد 1397 

کمیته ترویج و انتقال یافته ها

اولین جلسه کمیته ترویج و انتقال یافته های علمی برگزار شد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1061 مرتبه | 0 نظر
 طرح اصلاح نژاد قزل آلا
سه شنبه هشتم خرداد 1397 

طرح اصلاح نژاد قزل آلا

جلسه بررسی وضعیت ماهی قزل آلا مرکز تحقیقات اصلاح نژاد ماهیان سردآبی یاسوج برگزار شد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1054 مرتبه | 0 نظر
برگزاری جلسه مشترک
یک شنبه ششم خرداد 1397 

برگزاری جلسه مشترک

جلسه مشترک مرکز تحقیقات آرتمیای کشور با سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی برگزار شد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 994 مرتبه | 0 نظر
اولین جلسه کارگروه
یک شنبه ششم خرداد 1397 

اولین جلسه کارگروه

تشکیل اولین جلسه کارگروه آموزش و ترویج مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی گرگان برگزار شد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 995 مرتبه | 0 نظر
رهاسازی بچه ماهیان تولیدی
یک شنبه ششم خرداد 1397 

رهاسازی بچه ماهیان تولیدی

حضور رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی در مراسم آغازین فصل رهاسازی بچه ماهیان تولیدی مراکز بازسازی استان گلستان
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 991 مرتبه | 0 نظر
صید ماهی در قفس شناور
یک شنبه ششم خرداد 1397 

صید ماهی در قفس شناور

صید ماهی در قفس شناورمزرعه الگویی پرورش ماهی شرکت مهران گستر دریای کاسپین توسکاتوک نوشهر انجام شد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1042 مرتبه | 0 نظر
کارگاه آموزشی
شنبه پنجم خرداد 1397 

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی ایجاد بانک اطلاعات و داده های علمی برگزار شد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1070 مرتبه | 0 نظر
جلسه کمیته جذب منابع
سه شنبه یکم خرداد 1397 

جلسه کمیته جذب منابع

پنجاه و چهارمین جلسه کمیته جذب منابع برگزارشد
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1053 مرتبه | 0 نظر
آخرین وضعیت دریاچه ارومیه
سه شنبه یکم خرداد 1397 

آخرین وضعیت دریاچه ارومیه

آخرین وضعیت دریاچه ارومیه توسط کارشناسان مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
اخبار و اطلاع رسانی | بازدید: 1025 مرتبه | 0 نظر