رسانه های ترویجی / انتقال تجربیات

پوستر : ماهیان مهاجر به رودخانه خاله سرا تالش
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1400 

پوستر : ماهیان مهاجر به رودخانه خاله سرا تالش

پوستر : ماهیان مهاجر به رودخانه خاله سرا تالش
نویسنده: مهدی مرادی چافی، کیوان عباسی، مرتضی نیکپور، یعقوبعلی زحمتکش، رضا لادنی         بازدید: 145 مرتبه
پوستر:  ماهیان رودخانه خاله سرا تالش
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1400 

پوستر: ماهیان رودخانه خاله سرا تالش

پوستر: ماهیان رودخانه خاله سرا تالش
نویسنده: مهدی مرادی چافی، کیوان عباسی، مرتضی نیکپور، یعقوبعلی زحمتکش         بازدید: 151 مرتبه
 روند عصاره گیری از برگ گیاه سنبل آبی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه بیست و ششم بهمن 1399 

روند عصاره گیری از برگ گیاه سنبل آبی

روند عصاره گیری از برگ گیاه سنبل آبی
نویسنده: رودابه روفچایی         بازدید: 438 مرتبه
تشخیص گونه ای ماهی کفال طلایی از ماهی کفال پوزه باریک در عملیات میدانی زیست سنجی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه سیزدهم بهمن 1398 

تشخیص گونه ای ماهی کفال طلایی از ماهی کفال پوزه باریک در عملیات میدانی زیست سنجی

تشخیص گونه ای ماهی کفال طلایی از ماهی کفال پوزه باریک در عملیات میدانی زیست سنجی
نویسنده: اکبر پورغلامی         بازدید: 733 مرتبه
 رژیم غذایی صدف آنودنت تالاب انزلی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - سه شنبه بیست و سوم مهر 1398 

رژیم غذایی صدف آنودنت تالاب انزلی

رژیم غذایی صدف آنودنت تالاب انزلی
نویسنده: سید محمد صلواتیان         بازدید: 897 مرتبه
 تاثیر ضد قارچی عصاره هیدرومتانلی و آبی برگ گیاه سنبل آبی  بر روی قارچ fusarium oxysporum
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - سه شنبه بیست و سوم مهر 1398 

تاثیر ضد قارچی عصاره هیدرومتانلی و آبی برگ گیاه سنبل آبی بر روی قارچ fusarium oxysporum

تاثیر ضد قارچی عصاره هیدرومتانلی و آبی برگ گیاه سنبل آبی بر روی قارچ fusarium oxysporum
نویسنده: رودابه روفچایی         بازدید: 781 مرتبه
روش های شناسایی باکتر یهای گرم منفی ( خانواده آنتروباكترياسه) در اکوسیستم های آبی
پژوهشکده آبزي پروري آبهاي داخلي بندر انزلي - یک شنبه بیست و یکم مهر 1398 

روش های شناسایی باکتر یهای گرم منفی ( خانواده آنتروباكترياسه) در اکوسیستم های آبی

روش های شناسایی باکتر یهای گرم منفی ( خانواده آنتروباكترياسه) در اکوسیستم های آبی
نویسنده: سپیده خطیب حقیقی         بازدید: 1015 مرتبه
1