رسانه های ترویجی / اپلیکیشن های شیلاتی

محاسبات آبزی پروری 1
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1400 

محاسبات آبزی پروری 1

محاسبات آبزی پروری 1
نویسنده: رقیه محمودی، همایون حسین زاده صحافی، مجید عطوفت شمسی         بازدید: 583 مرتبه
محاسبات کاربردی در آبزی پروری (2)
مرکز تحقيقات ماهيان سردابي ياسوج - دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1400 

محاسبات کاربردی در آبزی پروری (2)

محاسبات کاربردی در آبزی پروری (2)
نویسنده: رقیه محمودی، همایون حسین زاده، محمود بهمنی، محمد میثم صلاحی اردکانی، محمودحافظیه، مجید عطوفت شمسی         بازدید: 555 مرتبه
اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
سایت پرتال توسعه پارس - سه شنبه پانزدهم مرداد 1398 

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو

اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو
نویسنده: دکتر محمدخلیل پذیر و دکتر علی قوام پور         بازدید: 1401 مرتبه
 اپلیکیشن مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی

اپلیکیشن مدیریت تغذیه ماهیان سردآبی
نویسنده: دکتر شهرام دادگر، دکتر علی رضا قائدی، دکتر محمود حافظیه و مهندس مجید عطوفت شمسی         بازدید: 1241 مرتبه
اپلیکیشن پیشگیری و مدیریت مقابله با بیماری ویروسی لکه سفید میگو
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن پیشگیری و مدیریت مقابله با بیماری ویروسی لکه سفید میگو

اپلیکیشن پیشگیری و مدیریت مقابله با بیماری ویروسی لکه سفید میگو
نویسنده: دکتر بابک قائدنیا، دکترمریم میر بخش، مهندس علی قوام پور، دکتر محمد خلیل پذیر، دکتر عقیل دشتیانی نسب         بازدید: 1257 مرتبه
اپلیکیشن افزایش تولید در واحد سطح ماهیان گرمایی
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن افزایش تولید در واحد سطح ماهیان گرمایی

اپلیکیشن افزایش تولید در واحد سطح ماهیان گرمایی
نویسنده: دکتر جاسم غفله مرمضی، دکتر مینا آهنگرزاده، مهندس سید عبدالصاحب مرتضوی زاده         بازدید: 1323 مرتبه
اپلیکیشن روش های صید و صیادی
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن روش های صید و صیادی

اپلیکیشن روش های صید و صیادی
نویسنده: دکتر علی اصغر خانی پور         بازدید: 1253 مرتبه
اپلیکیشن القای مصنوعی تولید مثل در ماهیان خاویار
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن القای مصنوعی تولید مثل در ماهیان خاویار

اپلیکیشن القای مصنوعی تولید مثل در ماهیان خاویار
نویسنده: دکتر حمید اسحق زاده، دکتر محمدپورکاظمی، دکتر همایون حسین زاده صحافی، دکتر مهدی گلشن، مهندس حسین محمدی پر شکوه         بازدید: 1275 مرتبه
اپلیکیشن محاسبات تغییر جنسیت ماهی قزل آلا
سایت پرتال توسعه پارس - چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1398 

اپلیکیشن محاسبات تغییر جنسیت ماهی قزل آلا

اپلیکیشن محاسبات تغییر جنسیت ماهی قزل آلا
نویسنده: دکتر همایون حسین زاده صحافی، دکتر حسین عبدالحی، طیبه باشتی         بازدید: 1449 مرتبه
1