بررسی ارتباط بین پارامترهای زیستی با میزان تراکم و صید گونه های مختلف ماهیان (ماهی سفید، کپور ، کفال) در آبهای منطقه جنوب شرق دریای خزر (مازندران-گهرب
رای به این مطلب شنبه 11 آذر 1402

بررسی ارتباط بین پارامترهای زیستی با میزان تراکم و صید گونه های مختلف ماهیان (ماهی سفید، کپور ، کفال) در آبهای منطقه جنوب شرق دریای خزر (مازندران-گهرب

کد مصوب: 95101-12-76-4؛ محل اجرا: پژوهشكده اکولوژی دریای خزر؛ مجری: محمد علی افرائی بندپی
اکولوژی منابع آبی | بازدید: 161 مرتبه | 0 نظر
ارزیابی خصوصیات کیفی آب برخی رودخانه¬های استان چهارمحال و بختیاری (سبزکوه، کاج، پروز، سندگان، دیناران و صمصامی) برای توسعه پرورش ماهی
رای به این مطلب شنبه 11 آذر 1402

ارزیابی خصوصیات کیفی آب برخی رودخانه¬های استان چهارمحال و بختیاری (سبزکوه، کاج، پروز، سندگان، دیناران و صمصامی) برای توسعه پرورش ماهی

کد مصوب: 94122-12-42-4؛ محل اجرا: مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان چهارمحال و بختياری؛ مجری: محسن باقری
اکولوژی منابع آبی | بازدید: 182 مرتبه | 0 نظر