عنوان پروژه : بررسی ارزش غذایی میزان پذیرش و عمر ماندگاری کلوچه ماهی (  Fish patty ) تولید شده با FPC ماهی سیم ارس Abramis brama
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

عنوان پروژه : بررسی ارزش غذایی میزان پذیرش و عمر ماندگاری کلوچه ماهی ( Fish patty ) تولید شده با FPC ماهی سیم ارس Abramis brama

شماره مصوب : 92153-12-12-4 واحد اجراء : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی محل اجراء : بخش تحقیقات فرآوری آبزیان نام مجری : علی اصغر خانی پور همکاران : رضا عبد موسوی ، سید حسن جلیلی، یزدان مرادی، قربان زارع گشتی، امیر رضا شویک لو ، کامران ذلفی...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2381 مرتبه | 0 نظر
مطالعه هیدرولوژی خلیج گرگان
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

مطالعه هیدرولوژی خلیج گرگان

شماره مصوب : 89201-8918-12-77-14 واحد اجرا : مرکز تحقیقات ذخائر آبزان آبهای داخلی-گرگان محل اجرا : استان گلستان خلیج گرگان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2666 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی توان اکولوژیکی  محل های رها سازی بچه ماهیان خاویاری
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی توان اکولوژیکی محل های رها سازی بچه ماهیان خاویاری

شماره مصوب : 89170-12-77-2 واحد اجرا : مرکز تحقیقات ذخائر آبزان آبهای داخلی-گرگان محل اجرا : محل های رها سازی بچه ماهیان خاویاری و استخوانی . مصب گرگانرود نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2479 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه::  مطالعه لیمنولوژیک پایاب سد سبلان به منظور پرورش ماهیان سردآبی
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه:: مطالعه لیمنولوژیک پایاب سد سبلان به منظور پرورش ماهیان سردآبی

شماره مصوب: 88069-12-76-2 واحد اجرا:محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: مهدی نادری سال شروع: 88/9/1 سال خاتمه: 90/6/31
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2252 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه:‌ مطالعه ساختار جمعیت زئوپلانکتونی تالاب انزلی
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه:‌ مطالعه ساختار جمعیت زئوپلانکتونی تالاب انزلی

شماره مصوب: 90126-12-73-4 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: مریم فلاحی کپورچالی سال شروع: 90/1/1سال خاتمه: 92/4/1
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2291 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی تالاب انزلی
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی تالاب انزلی

شماره مصوب : 90125-12-73-4 واحد اجرا : بخش اکولوژی محل اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : مریم فلاحی کپورچالی سال شروع : 90/1/1سال خاتمه : 92/4/1
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2190 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی تالاب انزلی
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی تالاب انزلی

شماره مصوب : 90125-12-73-4 واحد اجرا : بخش اکولوژی محل اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : مریم فلاحی کپورچالی سال شروع : 90/1/1 سال...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 1160 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: افزایش بازده اقتصادی پرورش تیلاپیا (Oreochromis.sp) بر اساس تراکم بهینه در استخرهای خاکی با آب لب شور
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح: افزایش بازده اقتصادی پرورش تیلاپیا (Oreochromis.sp) بر اساس تراکم بهینه در استخرهای خاکی با آب لب شور

شماره مصوب : 90011- 12-12-2 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور محل اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور مجری: حبیب سرسنگی علی آباد سال شروع: 1390 سال خاتمه:1392 ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2184 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : شناسایی و بررسی تنوع زیستی آبزیان آبهای داخلی ایران (فاز1)ماهیان آبهای داخلی
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه : شناسایی و بررسی تنوع زیستی آبزیان آبهای داخلی ایران (فاز1)ماهیان آبهای داخلی

شماره مصوب : 04-0710236000-82 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : کلیه حوزه های آبریز کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمود رامین سال شروع : 1382 ...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2455 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه/ طرح: بررسی چرخه‌های زایشی و نرخ زادآوری در جمعیت‌های محلی دوجورپای جنس گاماروس (بندپایان: سخت‌پوستان)
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان پروژه/ طرح: بررسی چرخه‌های زایشی و نرخ زادآوری در جمعیت‌های محلی دوجورپای جنس گاماروس (بندپایان: سخت‌پوستان)

شماره مصوب: 88096-12-50-4 واحد اجرا: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس محل اجرا: منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی ارژن نام مجری مسئول: مهرداد زمان‌پور سال شروع: 1388 سال خاتمه: 1390
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2260 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ استعداد یابی جهت ایجاد مجتمع و مزارع پرورش ماهی درمسیر رودخانه گاماسیاب استان همدان
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ استعداد یابی جهت ایجاد مجتمع و مزارع پرورش ماهی درمسیر رودخانه گاماسیاب استان همدان

شماره مصوب یا کد پروژه : 86091- 12- 73- 4 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا : استان گیلان نام هماهنگ کننده / مجری : غلامرضامهدی زاده سال شروع : 1386 سال...
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2468 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ردیابی ویروس¬های  WSS ،IPN ، YHدر شاه میگوی دراز آب شیرین(Astacus leptodactylus) منابع آبی شمال غرب کشور
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ردیابی ویروس¬های WSS ،IPN ، YHدر شاه میگوی دراز آب شیرین(Astacus leptodactylus) منابع آبی شمال غرب کشور

شماره مصوب یا کد پروژه : 92157-12-79-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا : شمالغرب کشور نام مجری : علی نکوئی فرد سال شروع :1392 خاتمه : 1394
طرحها و پروژه های سالهای 1398 و قبل | بازدید: 2273 مرتبه | 0 نظر