عنوان طرح / پروژه :‌مطالعه برخی از عوامل خطر و ارزیابی تاثیر آنها در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان سردآبی در غرب استان مازندران(منطقه تنکا
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌مطالعه برخی از عوامل خطر و ارزیابی تاثیر آنها در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان سردآبی در غرب استان مازندران(منطقه تنکا

شماره مصوب : 90005-9001-12-12-12 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران محل اجرا : مرکز تحقیقات ماهیان سردابی - تنکابن نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : ابوالفضل سپهداری / حسین عصائیان سال شروع : 1390 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2375 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی مقایسه ای رشد و زنده مانی گلدفیش Carassius auratus)  ) تغذیه شده با پریان میگو ، آرتمیا و غذای کنسانتره
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی مقایسه ای رشد و زنده مانی گلدفیش Carassius auratus) ) تغذیه شده با پریان میگو ، آرتمیا و غذای کنسانتره

شماره مصوب یا کد پروژه : 92108-12-79-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا : استان آذربایجان شرقی ( کارگاه پرورش و تکثیر ماهیان زینتی آذرماهی ) نام مجری : مسعود صیدگر سال شروع : 1392 خاتمه : 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2483 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی مقایسه ای رشد و زنده مانی گلدفیش Carassius auratus)  ) تغذیه شده با پریان میگو ، آرتمیا و غذای کنسانتره
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی مقایسه ای رشد و زنده مانی گلدفیش Carassius auratus) ) تغذیه شده با پریان میگو ، آرتمیا و غذای کنسانتره

شماره مصوب یا کد پروژه : 92108-12-79-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا : استان آذربایجان شرقی ( کارگاه پرورش و تکثیر ماهیان زینتی آذرماهی ) نام مجری : مسعود صیدگر سال شروع : 1392 خاتمه : 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2497 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/پروژه:‌   مطالعات احداث مزارع تکثیر و پرورش ماهی در حاشیه رودخانه زاینده رود در استان چهار محال و بختیاری
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح/پروژه:‌ مطالعات احداث مزارع تکثیر و پرورش ماهی در حاشیه رودخانه زاینده رود در استان چهار محال و بختیاری

شماره مصوب یا کد پروژه: 88089-12-73-4 واحد اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (بندرانزلی) محل اجرا: استان چهار محال و بختیاری نام هماهنگ کننده/ مجری: علی دانش خوش اصل سال شروع: 1388 سال خاتمه: 1391
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2699 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: بررسی امکان القای تری پلوییدی در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) با استفاده از شوکهای دمایی
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح/ پروژه: بررسی امکان القای تری پلوییدی در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) با استفاده از شوکهای دمایی

شماره مصوب: 87011 – 12 – 74 - 2 واحد اجرا: گروه تکثیر و پرورش- بخش ژنتیک محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: الهام جرفی سال شروع:1387 سال خاتمه:1390
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2490 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: بررسی اثرات علامتگذاری (Tagging) بر روی میزان بازماندگی بچه ماهیان آزاد دریای خزر((Salmo trutta caspius تا قبل از رهاسازی به محیط طب
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح/ پروژه: بررسی اثرات علامتگذاری (Tagging) بر روی میزان بازماندگی بچه ماهیان آزاد دریای خزر((Salmo trutta caspius تا قبل از رهاسازی به محیط طب

واحد اجرا: مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن) محل اجرا: تنکابن - کلاردشت نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: سید جلیل ذریه زهرا نام و نام خانوادگی مجریان استانی: حاجت صفی خانی نام و نام خانوادگی همکاران : بهروز بهرامیان– سید جلیل ذریه...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2411 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه:  بررسی امکان پرورش فیل ماهی(Huso huso)   در تراکم های مختلف در استان خوزستان
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح/ پروژه: بررسی امکان پرورش فیل ماهی(Huso huso) در تراکم های مختلف در استان خوزستان

شماره مصوب: 86096-12-74-2 واحد اجرا: بخش آبزی پروری محل اجرا: دزفول نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: محمدیونس زاده فشالمی سال شروع: 92 سال خاتمه:94
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2469 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه/طرح: استحصال کیتین وکیتوزان از پوسته سیست آرتمیا ارومیانا با روش های بیولوژیکی وشیمیایی
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان پروژه/طرح: استحصال کیتین وکیتوزان از پوسته سیست آرتمیا ارومیانا با روش های بیولوژیکی وشیمیایی

شماره مصوب: 92149-12-79-2 واحد اجرا: مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا: شهرستان ارومیه نام مجری: یوسفعلی اسدپور سال شروع: 1392/1/1 سال خاتمه: 1393/12/27
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2939 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: بررسی امکان پرورش اقتصادی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در استخرهای خاکی منطقه چوئبده آبادان با تراکم های فوق معمول (50، 70
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح/ پروژه: بررسی امکان پرورش اقتصادی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در استخرهای خاکی منطقه چوئبده آبادان با تراکم های فوق معمول (50، 70

شماره مصوب: 92116-12-74-4 واحد اجرا: ایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) محل اجرا: مرکز شهید کیانی چؤیبده آبادان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: اسمعیل پقه سال شروع:92/3/1 سال خاتمه:93/8/28
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2355 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح : حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر ((Salmo trutta caspius در حوضه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح : حفظ و بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریای خزر ((Salmo trutta caspius در حوضه جنوبی دریای خزر

واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی ( تنکابن) ، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی( انزلی) ، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مجری: دکتر سید جلیل ذریه زهرا نام و نام خانوادگی...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2645 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: ‌ مطالعه و انتقال مرجان های واقع در محدوده طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه: ‌ مطالعه و انتقال مرجان های واقع در محدوده طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار

واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: چابهار نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری : دانیال اژدری سال شروع: 1392/7/1سال خاتمه: 1393/1/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2315 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌پایش بهداشتی شاه میگوی(Astacus leptodactylus)دریاچه مخزنی ارس
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌پایش بهداشتی شاه میگوی(Astacus leptodactylus)دریاچه مخزنی ارس

شماره مصوب یا کد پروژه : 92157-12-79-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا : دریاچه مخزنی سدارس نام مجری : علی نکوئی فرد سال شروع :92/1/1 خاتمه : 93/1/28
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2471 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌مقایسه اثرسنجی محلول آنولیت خنثی (Neutral Anolyte)، با سبز مالاشیت در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله انک
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌مقایسه اثرسنجی محلول آنولیت خنثی (Neutral Anolyte)، با سبز مالاشیت در کنترل آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله انک

شماره مصوب : 91121-12-12-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور محل اجرا : تنکابن نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : عیسی شریف پور سال شروع : 91 سال خاتمه : 93
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2585 مرتبه | 0 نظر