عنوان پروژه/طرح: بررسی مقایسه عملکرد پرورش گونه آرتمیا فرانسیسکانا و گونه بکرزای در حاشیه دریاچه نمک قم
رای به این مطلب یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان پروژه/طرح: بررسی مقایسه عملکرد پرورش گونه آرتمیا فرانسیسکانا و گونه بکرزای در حاشیه دریاچه نمک قم

شماره مصوب: 92107-12-79-2 واحد اجرا: مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا: شهرستان قم نام مجری: یوسفعلی اسدپور سال شروع: 92/5/1 سال خاتمه: 93/10/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 4033 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: تعیین آلاینده های سموم کشاورزی ارگانوکلره در منطقه جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان طرح / پروژه: تعیین آلاینده های سموم کشاورزی ارگانوکلره در منطقه جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 89107 -8906-12-76-12 واحد اجرا: محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: شعبان نجف پور سال شروع: 89/8/1 سال خاتمه: 91/10/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3024 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : پایش مدیریت مزارع پرورش میگوی وانامی در سایت گمیشان استان گلستان
رای به این مطلب شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح /پروژه : پایش مدیریت مزارع پرورش میگوی وانامی در سایت گمیشان استان گلستان

شماره مصوب : 91146-12-77-2 واحد اجرا : مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرگان محل اجرا: سایت پرورش میگو گمیشان نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : اسماعیل تازیکه سال شروع : 91/7/1 سال خاتمه:92/9/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3348 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: بررسی تاثیر جاذب های غذایی (متیونین، لایزین و آلانین) در تغذیه لارو و بچه ماهی انگشت قد تاسماهی ایرانی
رای به این مطلب شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح/ پروژه: بررسی تاثیر جاذب های غذایی (متیونین، لایزین و آلانین) در تغذیه لارو و بچه ماهی انگشت قد تاسماهی ایرانی

شماره مصوب: 90001- 12 – 86- 2 واحد اجرا: انستیتو تحقیقات بین‏المللی ماهیان خاویاری دکتردادمان محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین‏المللی ماهیان خاویاری دکتردادمان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حمید رضا پورعلی فشتمی سال شروع: 1392 - 1390
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2909 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: پایش  شکوفایی جلبکی در آبهای ساحلی خلیج فارس  و دریای عمان (محدوده آبهای استان هرمزگان)
رای به این مطلب شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح / پروژه: پایش شکوفایی جلبکی در آبهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان (محدوده آبهای استان هرمزگان)

شماره مصوب: 911108-12-75-2 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا: استان هرمزگان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: محمود ابراهیمی سال شروع: 91/1/1 سال خاتمه:92/7/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2705 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی اکوبیولوژیک و تعیین تراکم و تنوع فیتوپلانکتون سواحل استان مازندران در اعماق کمتر از 30 متر به همراه اندازه‌گیری ترکیبات نفتی
رای به این مطلب شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح / پروژه: بررسی اکوبیولوژیک و تعیین تراکم و تنوع فیتوپلانکتون سواحل استان مازندران در اعماق کمتر از 30 متر به همراه اندازه‌گیری ترکیبات نفتی

شماره مصوب: 9157-12-76-14 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: رضا پورغلام سال شروع: 1391/2/1 سال خاتمه:1393/5/26
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2881 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی امکان جایگزین نمودن پودر ضایعات مرغ بجای پودرماهی در جیره غذایی فیلماهی ((Huso huso
رای به این مطلب شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی امکان جایگزین نمودن پودر ضایعات مرغ بجای پودرماهی در جیره غذایی فیلماهی ((Huso huso

شماره مصوب : 89054- 12- 86-2 واحد اجرا : انستیتو بین المللی تحقیقات ماهیان خاویاری دکتر دادمان محل اجرا : استان گیلان- رشت نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری: میرحامدسیدحسنی
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3426 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه : مطالعه برخی ویژگیهای زیستی ماهیان خاویاری  در صید پره های تعاونی استان گلستان
رای به این مطلب شنبه 10 مرداد 1394

عنوان پروژه : مطالعه برخی ویژگیهای زیستی ماهیان خاویاری در صید پره های تعاونی استان گلستان

شماره مصوب : 89139-12-77-2 واحد اجرا : مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی- گرکان محل اجرا: استان گلستان نام مجری : دکتر سعید یلقی سال شروع : 1389/2/1 سال خاتمه:1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2757 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/پروژه : مطالعه اثرات فیتواستروژنهای جنیستین و اکوال بر روند رشد تولیدمثلی فیل¬ماهی (Huso huso) پرورشی
رای به این مطلب شنبه 10 مرداد 1394

عنوان طرح/پروژه : مطالعه اثرات فیتواستروژنهای جنیستین و اکوال بر روند رشد تولیدمثلی فیل¬ماهی (Huso huso) پرورشی

شماره مصوب: 89081- 12- 86- 2 واحد اجرا: مؤسسه تحقیقات بین¬المللی تاسماهیان دریای خزر محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول: ایوب یوسفی جوردهی مجری استانی : مشاوران : محمود بهمنی، محمد...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2880 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح /پروژه : تحقیق و تدوین الگوی نظام نوآوری در  صنعت شیلات و آبزی پروری ایران
رای به این مطلب شنبه 19 اردیبهشت 1394

عنوان طرح /پروژه : تحقیق و تدوین الگوی نظام نوآوری در صنعت شیلات و آبزی پروری ایران

شماره مصوب : 89057-12-12-2 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران محل اجرا: تهران نام هماهنگ‌کننده /مجری مسئول /مجری : دکتر امیر مسعود صابری
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3099 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه: پرورش فیلماهی در حوضچه های بتنی تا اوزان 10 کیلو گرم
رای به این مطلب شنبه 19 اردیبهشت 1394

عنوان پروژه: پرورش فیلماهی در حوضچه های بتنی تا اوزان 10 کیلو گرم

کد : 91129- 12- 32-4 واحد اجرا: موسسه تحقیقات شیلات ایران محل اجرا: انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری نام هماهنگ کننده / مجری مسئول/ مجری : محمد علی یزدانی ساداتی سال شروع : 91/1/1 سال خاتمه...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 3216 مرتبه | 0 نظر