عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه برخی ازعوامل خطر و ارزیابی تاثیر آنها در بروز  بیماری استرپتوکوکوزیس  در مزارع پرورش ماهیان سردابی دربرخی از استانهای کشور
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه برخی ازعوامل خطر و ارزیابی تاثیر آنها در بروز بیماری استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان سردابی دربرخی از استانهای کشور

شماره مصوب : 9001-12-76-1 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : ستاد موسسه/ پژوهشکده اکولوژی دریای مازندران/مرکز تحقیقات ماهیان سردابی کشور/اداره کل دامپزشکی استان فارس نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : ابوالفضل سپهداری...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2389 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه برخی از عوامل خطر و ارزیابی تاثیر آنها در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان سردآبی در شرق استان مازندران(رودخانه ه
رای به این مطلب شنبه 7 آذر 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه برخی از عوامل خطر و ارزیابی تاثیر آنها در بروز استرپتوکوکوزیس در مزارع پرورش ماهیان سردآبی در شرق استان مازندران(رودخانه ه

شماره مصوب : 90004-9001-12-76-13 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران محل اجرا : پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : ابوالفضل سپهداری / علی اصغر سعیدی
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2334 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه:   ارزیابی کمی اثرات Mnemiopsis leidyi به عنوان یک آلاینده زیستی بر روی ساختار مجموعه های اکولوژیک با تاکید بر مجموعه های پلانکتونی
رای به این مطلب یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان طرح / پروژه: ارزیابی کمی اثرات Mnemiopsis leidyi به عنوان یک آلاینده زیستی بر روی ساختار مجموعه های اکولوژیک با تاکید بر مجموعه های پلانکتونی

شماره مصوب: 89130 -8909-12-76-12 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی محل اجرا: سواحل جنوبی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: فرشته اسلامی
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2604 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: ارزیابی کمی اثرات شانه دار مهاجم در دریای خزر بر عملکرد اکوسیستم در سواحل جنوبی دریای خزر
رای به این مطلب یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان طرح / پروژه: ارزیابی کمی اثرات شانه دار مهاجم در دریای خزر بر عملکرد اکوسیستم در سواحل جنوبی دریای خزر

شماره مصوب: 89129 -8909-12-76-12 واحد اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر محل اجرا: سواحل جنوبی دریای خزر نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: حسن فضلی سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1393
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2660 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه : معرفی فنآوری فیلتر چند گانه در یک واحد بدون مصرف برق و با استفاده از هوادهی
رای به این مطلب یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان پروژه : معرفی فنآوری فیلتر چند گانه در یک واحد بدون مصرف برق و با استفاده از هوادهی

شماره مصوب : 91136-12-12-2 واحد اجرا : بخش تکثیر و پرورش محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی نام مجری : دکتر محمد رضا حسن نیا سال شروع : 1391/10/1 سال خاتمه: 1392
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2780 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه : مدیریت مکانیزاسیون و مهندسی در آبزی پروری مسئولانه و تدوین آیین کار
رای به این مطلب یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان پروژه : مدیریت مکانیزاسیون و مهندسی در آبزی پروری مسئولانه و تدوین آیین کار

شماره مصوب : 91007-9154-12-12-14 واحد اجرا : بخش تکثیر و پرورش محل اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی نام مجری : دکتر محمد رضا حسن نیا سال شروع : 1391/7/1 سال خاتمه: 1393/7/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2832 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح:  مطالعه و ارزیابی اثرات اقتصادی و بهداشتی ناشی از آفلاتوکسین ها در برخی از آبزیان پرورشی ایران
رای به این مطلب یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان طرح: مطالعه و ارزیابی اثرات اقتصادی و بهداشتی ناشی از آفلاتوکسین ها در برخی از آبزیان پرورشی ایران

شماره مصوب: 000000-8602-05-200000-019-1 واحد اجرا: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا: نام مجری مسئول : عباسعلی مطلبی مغانجوقی سال شروع: 85/10/1 سال خاتمه: 5 سال
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2657 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ جمع آوری و شناسائی انگلهای آبزیان ایران بمنظور ایجاد موزه انگل شناسی
رای به این مطلب یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ جمع آوری و شناسائی انگلهای آبزیان ایران بمنظور ایجاد موزه انگل شناسی

شماره مصوب : 86068-1251-12-3 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : تهران و کلیه استانهای کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمود معصومیان – سید حسین حسینی سال شروع : ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2639 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: تهیه مولدین ماهی آزاد دریای خزر((Salmo trutta caspius از رودخانه های استان گیلان
رای به این مطلب یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان طرح/ پروژه: تهیه مولدین ماهی آزاد دریای خزر((Salmo trutta caspius از رودخانه های استان گیلان

واحد اجرا : موسسه تحقیقات شیلات ایران محل اجرا: سواحل استان گیلان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: شهرام عبدالملکی نام و نام خانوادگی مجریان استانی: نام و نام خانوادگی همکاران : داود غنی نژاد – کامبیز خدمتی – محمد رضا نهرور – رجب راستین...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2693 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: تأثیر اطلاع رسانی پروژه برنامه محیط زیست دریای خزر Caspian Environment Programme (CEP)  در ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مردم و صی
رای به این مطلب یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان طرح/ پروژه: تأثیر اطلاع رسانی پروژه برنامه محیط زیست دریای خزر Caspian Environment Programme (CEP) در ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مردم و صی

واحد اجرا: مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی تنکابن محل اجرا: نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری: مسعود حقیقی نام و نام خانوادگی مجریان استانی: نام و نام خانوادگی همکاران : سال شروع: 1389 سال خاتمه: 1392
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2694 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: تهیه مولدین ماهی آزاد دریای خزر از رودخانه های استان مازندران  و تولید یکصد هزار بچه ماهی تا وزن رهاسازی
رای به این مطلب یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان طرح: تهیه مولدین ماهی آزاد دریای خزر از رودخانه های استان مازندران و تولید یکصد هزار بچه ماهی تا وزن رهاسازی

شماره ثبت 89194-8917-12-12-14 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ماهیان سردابی تنکابن محل اجرا: مرکز تحقیقات ماهیان سردابی تنکابن – مرکز تکثیر و پرورش شهید باهنر کلاردشت نام هماهنگ کننده: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی مجری مسئول: سید جلیل ذریه زهرا مجری:...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2788 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی مقایسه ای اثرات Rosmarinus officinalis , Hepar sulfur, Streptococcinum و اریترومایسین در درمان ماهیان قزل آلای رنگین کمان پ
رای به این مطلب یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی مقایسه ای اثرات Rosmarinus officinalis , Hepar sulfur, Streptococcinum و اریترومایسین در درمان ماهیان قزل آلای رنگین کمان پ

شماره مصوب : 88055 – 12 – 12 - 2 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران محل اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : سال شروع : ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2683 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : بررسی آلودگی های باکتریایی شاه میگوی سد ارس
رای به این مطلب یک شنبه 11 مرداد 1394

عنوان طرح / پروژه : بررسی آلودگی های باکتریایی شاه میگوی سد ارس

شماره مصوب : 91170-12-79-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا : استان آذربایجانغربی (سد مخزنی ارس) نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : میریوسف یحیی زاده سال شروع : 1391 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2705 مرتبه | 0 نظر