مطالعه هیدرولوژی خلیج گرگان
رای به این مطلب سه شنبه 25 خرداد 1395

مطالعه هیدرولوژی خلیج گرگان

شماره مصوب : 89201-8918-12-77-14 واحد اجرا : مرکز تحقیقات ذخائر آبزان آبهای داخلی-گرگان محل اجرا : استان گلستان خلیج گرگان نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2368 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی توان اکولوژیکی  محل های رها سازی بچه ماهیان خاویاری
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ بررسی توان اکولوژیکی محل های رها سازی بچه ماهیان خاویاری

شماره مصوب : 89170-12-77-2 واحد اجرا : مرکز تحقیقات ذخائر آبزان آبهای داخلی-گرگان محل اجرا : محل های رها سازی بچه ماهیان خاویاری و استخوانی . مصب گرگانرود نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2156 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه::  مطالعه لیمنولوژیک پایاب سد سبلان به منظور پرورش ماهیان سردآبی
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه:: مطالعه لیمنولوژیک پایاب سد سبلان به منظور پرورش ماهیان سردآبی

شماره مصوب: 88069-12-76-2 واحد اجرا:محل اجرا: پژوهشکده اکولوژی دریای خزر نام هماهنگ کننده/ مجری مسئول/ مجری: مهدی نادری سال شروع: 88/9/1 سال خاتمه: 90/6/31
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2075 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه:‌ مطالعه ساختار جمعیت زئوپلانکتونی تالاب انزلی
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه:‌ مطالعه ساختار جمعیت زئوپلانکتونی تالاب انزلی

شماره مصوب: 90126-12-73-4 واحد اجرا: بخش اکولوژی محل اجرا: پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/ مجری: مریم فلاحی کپورچالی سال شروع: 90/1/1سال خاتمه: 92/4/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2119 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی تالاب انزلی
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی تالاب انزلی

شماره مصوب : 90125-12-73-4 واحد اجرا : بخش اکولوژی محل اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : مریم فلاحی کپورچالی سال شروع : 90/1/1سال خاتمه : 92/4/1
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2026 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی تالاب انزلی
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ مطالعه ساختار جمعیت فیتوپلانکتونی تالاب انزلی

شماره مصوب : 90125-12-73-4 واحد اجرا : بخش اکولوژی محل اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : مریم فلاحی کپورچالی سال شروع : 90/1/1 سال...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 980 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح: افزایش بازده اقتصادی پرورش تیلاپیا (Oreochromis.sp) بر اساس تراکم بهینه در استخرهای خاکی با آب لب شور
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح: افزایش بازده اقتصادی پرورش تیلاپیا (Oreochromis.sp) بر اساس تراکم بهینه در استخرهای خاکی با آب لب شور

شماره مصوب : 90011- 12-12-2 واحد اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور محل اجرا: مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور مجری: حبیب سرسنگی علی آباد سال شروع: 1390 سال خاتمه:1392 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2014 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه : شناسایی و بررسی تنوع زیستی آبزیان آبهای داخلی ایران (فاز1)ماهیان آبهای داخلی
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه : شناسایی و بررسی تنوع زیستی آبزیان آبهای داخلی ایران (فاز1)ماهیان آبهای داخلی

شماره مصوب : 04-0710236000-82 واحد اجرا : موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور محل اجرا : کلیه حوزه های آبریز کشور نام هماهنگ کننده /مجری مسئول / مجری : محمود رامین سال شروع : 1382 ...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2278 مرتبه | 0 نظر
عنوان پروژه/ طرح: بررسی چرخه‌های زایشی و نرخ زادآوری در جمعیت‌های محلی دوجورپای جنس گاماروس (بندپایان: سخت‌پوستان)
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان پروژه/ طرح: بررسی چرخه‌های زایشی و نرخ زادآوری در جمعیت‌های محلی دوجورپای جنس گاماروس (بندپایان: سخت‌پوستان)

شماره مصوب: 88096-12-50-4 واحد اجرا: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس محل اجرا: منطقه‌ی حفاظت‌شده‌ی ارژن نام مجری مسئول: مهرداد زمان‌پور سال شروع: 1388 سال خاتمه: 1390
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2083 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ استعداد یابی جهت ایجاد مجتمع و مزارع پرورش ماهی درمسیر رودخانه گاماسیاب استان همدان
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ استعداد یابی جهت ایجاد مجتمع و مزارع پرورش ماهی درمسیر رودخانه گاماسیاب استان همدان

شماره مصوب یا کد پروژه : 86091- 12- 73- 4 واحد اجرا : پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) محل اجرا : استان گیلان نام هماهنگ کننده / مجری : غلامرضامهدی زاده سال شروع : 1386 سال...
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2270 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه :‌ردیابی ویروس¬های  WSS ،IPN ، YHدر شاه میگوی دراز آب شیرین(Astacus leptodactylus) منابع آبی شمال غرب کشور
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح / پروژه :‌ردیابی ویروس¬های WSS ،IPN ، YHدر شاه میگوی دراز آب شیرین(Astacus leptodactylus) منابع آبی شمال غرب کشور

شماره مصوب یا کد پروژه : 92157-12-79-4 واحد اجرا : مرکز تحقیقات آرتمیای کشور محل اجرا : شمالغرب کشور نام مجری : علی نکوئی فرد سال شروع :1392 خاتمه : 1394
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2096 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح/ پروژه: عنوان پروژه : پایش ذخائر برخی گونه های اقتصادی ( شوریده، میگو، صبور، مید) در آبهای شمال غربی خلیج فارس (استان خوزستان)
رای به این مطلب شنبه 22 خرداد 1395

عنوان طرح/ پروژه: عنوان پروژه : پایش ذخائر برخی گونه های اقتصادی ( شوریده، میگو، صبور، مید) در آبهای شمال غربی خلیج فارس (استان خوزستان)

شماره مصوب: 88066-12-74-4 واحد اجرا پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور – بخش مدیریت ذخایر محل اجرا: سواحل خوزستان نام هماهنگ کننده/مجری مسئول/مجری: غلامحسین محمدی سال شروع: 1387 سال خاتمه:1388
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2085 مرتبه | 0 نظر
عنوان طرح / پروژه: بررسی برخی از ویژگی های زیست شناسی ماهی گیش پوزه دراز ( Carangoides chrysophorys) در آبهای استان هرمزگان
رای به این مطلب یک شنبه 9 اسفند 1394

عنوان طرح / پروژه: بررسی برخی از ویژگی های زیست شناسی ماهی گیش پوزه دراز ( Carangoides chrysophorys) در آبهای استان هرمزگان

شماره مصوب: 92155-12-75-2 واحد اجرا:پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان محل اجرا:استان هرمزگان نام هماهنگ کننده / مجری مسئول / مجری:عیسی کمالی سال شروع: 1392 سال خاتمه: 1394
پروژه های خاتمه یافته | بازدید: 2338 مرتبه | 0 نظر