سایت شیلات

| چهارشنبه 12 بهمن 1401 | بازدید: 18 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی «انجماد اسپرم ماهیان تجاری در صنعت آبزی پروری» در دومین همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری

برگزاری کارگاه آموزشی «انجماد اسپرم ماهیان تجاری در صنعت آبزی پروری» در دومین همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری

کارگاه آموزشی «انجماد اسپرم ماهیان تجاری در صنعت آبزی پروری» در دومین همایش ملی-منطقه ای آبزی پروری در تاریخ 11 بهمن سال جاری برگزار گردید.
| چهارشنبه 12 بهمن 1401 | بازدید: 17 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی «ملاحظات محیط زیستی و شاخص های ارزیابی ریسک اکولوژیک آبزی پروری در قفس» در دومین همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری

برگزاری کارگاه آموزشی «ملاحظات محیط زیستی و شاخص های ارزیابی ریسک اکولوژیک آبزی پروری در قفس» در دومین همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری

کارگاه آموزشی «ملاحظات محیط زیستی و شاخص های ارزیابی ریسک اکولوژیک آبزی پروری در قفس» در دومین همایش ملی-منطقه ای آبزی پروری در تاریخ 11 بهمن سال جاری برگزار گردید.
| سه شنبه 11 بهمن 1401 | بازدید: 8 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
شرکت در نشست مسئولین روابط عمومی ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان تنکابن

شرکت در نشست مسئولین روابط عمومی ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان تنکابن

مسئول روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در نشست مسئولین روابط عمومی ادارت و دستگاه های اجرایی شهرستان تنکابن که در فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار گردید، شرکت نمود.
| سه شنبه 11 بهمن 1401 | بازدید: 8 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
شرکت در جلسه برنامه ریزی اقدامات اجرایی دهه فجر و ارزیابی عملکرد ادارات شهرستان تنکابن

شرکت در جلسه برنامه ریزی اقدامات اجرایی دهه فجر و ارزیابی عملکرد ادارات شهرستان تنکابن

نماینده مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در جلسه برنامه ریزی اقدامات اجرایی دهه فجر و ارزیابی عملکرد ادارات شهرستان تنکابن که در فرمانداری ویژه این شهرستان برگزار گردید، شرکت نمود.
سخنرانی های علمی | سه شنبه 8 بهمن 1398 | بازدید: 10012 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
اصول طراحی مراکز پرورش ماهی تیلاپیا با استفاده از تکنولوژی بیوفلاک

اصول طراحی مراکز پرورش ماهی تیلاپیا با استفاده از تکنولوژی بیوفلاک

سیستم های آبزی پروری دوستدار محیط زیست یا فناوری توده زیستی( بیوفلاک) بعنوان یک ابزار پرقدرت و کارا بویژه در باز چرخش و استفاده مجدد از غذا معروف شده اند
اخبار تجاری سازی | دوشنبه 8 مهر 1398 | بازدید: 10856 مرتبه | 0 نظر | رای به این مطلب
کمیته جذب منابع

کمیته جذب منابع

شصت و دومین جلسه کمیته جذب منابع در سالن جلسات موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار گردید